Vergevingsgezinde fietspaaltjes Binnenhof

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vergevingsgezinde fietspaaltjes Binnenhof

In de laatste jaren zijn fietspaaltjes steeds vaker een veelvoorkomende oorzaak geweest van enkelvoudige fietsongevallen. Derhalve zal bij de plaatsing van fietspaaltjes goed moeten worden nagedacht over het nut, de noodzaak en de vormgeving hiervan. Op aanbeveling van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu wordt daarom vanaf 2013 een pilot gedraaid in de gemeente Hardenberg om de fietsveiligheid te verbeteren omtrent fietspaaltjes. Het draaien van deze pilot houdt in dat fietspaaltjes na afloop van de strooi- / vorstperiode niet automatisch worden teruggeplaatst. Om deze reden zijn ook de fietspalen op fietspad de Binnenhof weggehaald. Alleen als er klachten binnenkomen over misbruik van fietsvoorzieningen worden paaltjes, indien de noodzaak blijkt, teruggeplaatst. Daarnaast moeten locaties waar fietspaaltjes echt noodzakelijk zijn, zo veilig mogelijk worden vormgegeven.

Fietspad de Binnenhof in Baalder is een dergelijke locatie waar, nadat de fietspalen worden gesaneerd, de klachten/meldingen structureel terug komen. Nadat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden is de gemeente Hardenberg van mening dat paaltjes op de Binnenhof noodzakelijk worden geacht. Daarom is besloten om de locatie van fietspaaltjes op de Binnenhof veiliger in te gaan richten.

In de onderstaande afbeelding is te zien dat de fietspalen worden geplaatst ter hoogte van waar de wegen het fietspad kruisen. Dit houdt in dat er in totaal op acht locaties vergevingsgezinde fietspalen worden gerealiseerd (zowel aan de linker- als aan de rechterkant van het kruisingsvlak).

1

V ergevingsgezinde fietspaal

Vergevingsgezinde fietspalen zorgen er voor dat fietsers, met name ouderen, minder risico lopen op een eenzijdig fietsongeval (aanrijding met fietspaal). De locatie van de fietspalen wordt 2overzichtelijk ingericht zodat aanrijdingen met de fietspalen worden voorkomen. Als er ondanks de overzichtelijke vormgeving alsnog een aanrijding plaatsvindt met de fietspaal, dan buigt deze fietspaal mee zodat de impact van de aanrijding minder groot is en ernstig letsel wordt voorkomen. In de afbeelding hiernaast is de fietspaal te zien die wordt geplaatst op de Binnenhof.

 

Onderstaand wordt toegelicht hoe de locaties van de fietspalen op de Binnenhof er uit komen te zien.

Ontwerp
3

Ongeveer 10 meter voor de fietspalen begint de markering. Bij de fietspalen worden aan beide kanten van het fietspad witte strepen aangebracht. In het midden wordt een “puntstuk” richting de middelste fietspaal geplaatst. Er worden ribbeltjes op de markering aangebracht zodat de fietser wordt gewaarschuwd voor de palen als de fietser over de markering fietst.

Er worden in totaal drie fietspalen per locatie geplaatst, zodat autoverkeer op het fietspad wordt voorkomen.
4[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Deel dit bericht: