Ouderenplatform i.o. Hardenberg

Oproep!

Het ouderenplatform i.o. Hardenberg roept vrijwilligers op zich aan te melden als ouderencontactpersoon in hun wijk, dorp of buurt.

Er verandert veel in de zorg; ouderen blijven zolang mogelijk thuis wonen en willen dat ook. Voorzieningen worden echter afgebouwd omdat er geen geld meer voor is. Er wordt veel meer verwacht van familie, vrienden en buren. De samenleving gaat er anders uit zien.

De gemeente heeft de zorg georganiseerd in vier gebiedsteams waarin de zorg verlenende instellingen samenwerken. Nu moet de relatie met de mensen in de wijken en kernen nog van de grond komen.

Mede op verzoek van de WMO-adviesraad hebben de verenigingen voor plaatselijk belang, 55+ groepen en de afdelingen van de ouderenbonden de handen ineen geslagen en een ouderenplatform opgericht. In dit ouderenplatform zitten senioren met brede kennis van en ervaring in beleidszaken, die voor ouderen van belang zijn, zoals wonen, gezondheidszorg, thuiszorg, mobiliteit en bereikbaarheid, vrijwilligerswerk, mantelzorg, etc. In alle kernen en wijken worden contactpersonen gezocht die zich als vrijwilliger willen inzetten om in hun eigen omgeving maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten te houden, problemen en dreigende tekorten te signaleren en deze door te geven aan het centrale ouderenplatform. Dit platform verzamelt vervolgens die signalen en rapporteert aan de bevoegde instanties zoals het gemeentebestuur, woningbouwcorporaties, thuiszorginstellingen. Het platform werkt nauw samen met de vier gebiedsteams. Door middel van deze netwerken wordt getracht de ontwikkeling van een zelfredzame samenleving te ondersteunen.

 

ouderen

 

 

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorbereidingsgroep:

Rezina Ramaker, e-mail: ramakerrezina@gmail.com., tel. 0657 728235

Henk Hof, e-mail: voorzitter@pbbalkbrug.nl, tel. 0629 071882

Wil Jaegers, e-mail: wiljaegers@gmail.com, tel. 0653 418448

 

Deel dit bericht: