Nieuws van de gemeente

Net als in voorgaande jaren, zet de gemeente samen met politie en brandweer zich ervoor in om de jaarwisseling op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Daarbij wordt ook dit jaar weer een beroep gedaan op een ieders eigen verantwoordelijkheid.

Die spelregels zijn niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren, wel heeft het college van Hardenberg besloten om in geval van ernstig gevaar of bovenmatige overlast de mogelijkheid te hebben om bestuursrechtelijk te kunnen optreden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom. Dit instrument is enkel bedoeld om excessen tegen te gaan en zal alleen ingezet worden wanneer de aanwijzingen van de politie in dergelijke situaties niet opgevolgd worden. We hopen en gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn en dat mensen vanuit hun eigen verantwoordelijk zich aan de regels houden en de veiligheid in acht nemen.

We vragen onze inwoners ook dit jaar om tijdens de jaarwisseling, met z’n tradities als carbidschieten en vuurwerk afsteken, rekening met elkaar te houden. Door de spelregels na te leven, rekening te houden met omstanders bij het afsteken van vuurwerk en overlast voor de buren zoveel mogelijk te voorkomen, zorgen we er samen voor dat het voor iedereen een feestelijke dag wordt.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: www.hardenberg.nl/jaarwisseling.