De jaarwisseling is voor de meeste mensen een feest vol gezelligheid. Daar horen ook tradities bij. Zo wordt in de gemeente op diverse plekken met carbid geschoten en steken veel mensen op oudejaarsdag vuurwerk af. Toch viert niet iedereen oud & nieuw op dezelfde manier. Wat voor de één een feestelijke activiteit is, ervaart een ander misschien als overlast. Daarom gelden er ook tijdens de jaarwisseling spelregels om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling voor iedereen op een prettige en veilige manier verloopt.

Lees ook de nieuwsbrief van de gemeente Hardenberg: link

Carbidschieten

 

Carbidschieten met oud & nieuw is een diepgewortelde traditie in onze regio. Daarom is carbidschieten rond de jaarwisseling binnen bepaalde tijden toegestaan. Wel moet u aan voorwaarden voldoen, zodat de situatie veilig blijft en u geen bovenmatige overlast veroorzaakt voor de omgeving.

 

Carbidschieten op oudejaarsdag mag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2015). U hoeft geen vergunning aan te vragen als u wilt carbidschieten, maar moet zich wel aan de volgende regels houden.

 • Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
 • Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
 • Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
 • De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden.

 

 

Oudejaarsvuren zijn niet toegestaan

 

Oudejaarsvuren zijn niet toegestaan omdat u zonder een ontheffing in de open lucht geen vuur mag aanleggen of stoken. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Het verbod is er niet voor niets: een oudejaarsvuur veroorzaakt veel schade aan bijvoorbeeld asfalt, bomen of beplanting. Deze schade moet hersteld worden en die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Een oudejaarsvuur kan bovendien gevaarlijk zijn voor omstanders of omliggende panden. De rook kan voor veel overlast zorgen. Op het moment dat de politie en gemeente constateren dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur, wordt actie ondernomen en wordt het materiaal zo snel mogelijk afgevoerd.

 

Wilt u tijdens oud & nieuw toch een gezellige sfeer op straat? Een sfeervuur in een terrashaard of vuurkorf is wel toegestaan. U mag hierin alleen hout en géén afval verbranden. Ook verlichting in de vorm van kaarsen of fakkels is toegestaan. Bij haarden, vuurkorven, kaarsen of fakkels geldt ook dat dit geen gevaar, overlast of hinder mag opleveren voor de omgeving.

 

 

Knallend en veilig het jaar uit

 

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling en is vaak erg mooi om naar te kijken. Omdat veel mensen last hebben van vuurwerk rond de jaarwisseling, heeft het kabinet de afsteektijden van vuurwerk verkort om zo de overlast overdag door vuurwerk te beperken.

 

Nieuwe afsteektijden

U mag de komende jaarwisseling vuurwerk alleen nog afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. En dus niet meer zoals in voorgaande jaren vanaf 10.00 uur in de ochtend. Na 18.00 uur zijn winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. En wie vuurwerk wil afsteken, heeft daarvoor nog voldoende tijd. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.

 

Vuurwerk kopen

U kunt net als voorgaande jaren op 3 werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen in 2014 zijn 29, 30 en 31 december. Het kabinet was van plan om de koopdagen van vuurwerk te verkorten naar 2 dagen, maar dit plan gaat niet door. U mag alleen vuurwerk afsteken dat wettelijk is toegestaan. Steekt u illegaal vuurwerk af? Dan kunt u een boete krijgen.
Veilig vuurwerk afsteken

Vuurwerk is vaak erg mooi om naar te kijken, maar helaas gebeuren er elk jaar weer ongelukken met vuurwerk. De volgende tips kunnen ervoor zorgen dat overlast en de kans op ongelukken beperkt worden.

 

Goed voorbereid

 • Koop alleen vuurwerk bij de officiële verkooppunten op 29, 30 en 31 december 2014.
 • Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten bereik van kinderen en nooit in de broek- of jaszak.
 • Lees de afsteekinstructie van te voren zodat u weet hoe u het vuurwerk veilig af kunt steken. In het donker lukt dit niet.
 • Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. Bescherm uw ogen daarom met een speciale vuurwerkbril. Deze vuurwerkbrillen zijn eind december bij diverse winkels voor slechts een paar euro te koop.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.

 

Veilig vuurwerk afsteken

 • Steek geen vuurwerk uit de hand af. Dat is namelijk ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid valt te voorspellen wanneer het vuurwerk ontploft en waar het precies terechtkomt.
 • Experimenteer niet met vuurwerk, dit is levensgevaarlijk! Vuurwerk ook nooit bundelen of uit elkaar halen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
 • Zet siervuurwerkpotten altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand) en zet ze klem tussen bijvoorbeeld twee stenen.
 • Neem voldoende afstand, minstens zes meter. Zorg dat ook anderen voldoende afstand houden.
 • Gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. Ook niet naar dieren!
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
 • Koud vuur bestaat niet! Ook sterretjes zijn gevaarlijk: het brandende deel heeft een temperatuur van 1.500 graden Celsius.

 

Vuurwerkafval opruimen

Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel zo snel mogelijk op. Laat geen vuurwerk op straat liggen want dit kan gevaarlijk zijn. Dat geldt helemaal voor vuurwerk wat niet is afgegaan. Veel jonge kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en proberen die opnieuw af te steken. Als vuurwerk niet is afgegaan, kunt u het onschadelijk maken door het in water onder te dompelen voordat u het weggooit. Vuurwerkresten kunt u het beste verpakken in een grote vuilniszak en buiten bewaren.

 

Kijk voor meer tips voor het veilig afsteken van vuurwerk op www.brandweer.nl.

 

Hardenberg schoon en heel, ook in het nieuwe jaar

 

Medewerkers van de gemeente, politie en brandweer zijn voor, tijdens en na de jaarwisseling actief op straat. Niet alleen om de rommel op te ruimen, maar ook om eventuele overlast te voorkomen.

 

Voor de jaarwisseling

De gemeente plaatst vuurwerkkappen over de parkeerautomaten in het centrum van Hardenberg en de slagbomen op parkeerterreinen worden tijdelijk verwijderd en de lift van de parkeervoorziening Centrum/Theater wordt afgesloten. Afvalbakken worden verwijderd of afgesloten. Ook glasbakken, kledingbakken en bladhekken worden door de gemeente weggehaald.

 

Tijdens de jaarwisseling

Op oudejaarsdag en –avond zijn teams van de politie en de buitendienst van de gemeente actief in de gemeente om onveilige situaties en overlast te voorkomen. Wanneer zij bijvoorbeeld zien dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur, komen ze in actie en wordt het materiaal zo snel mogelijk afgevoerd. De teams werken nauw samen met de toezichthouders van TVH die extra controles houden. Ook de brandweer staat paraat. U kunt overlast ook beperken door bijvoorbeeld containers en tuinmeubels veilig weg te zetten. Ervaart u overlast of ziet u een onveilige situatie? Meld het dan!

 

Na de jaarwisseling

Op Nieuwjaarsdag is het team buitendienst alweer vroeg actief om afval, bijvoorbeeld afkomstig van vuurwerk, op te ruimen. U kunt een handje helpen door de rommel in uw eigen straat of buurt op te ruimen. De eventuele ontstane schade wordt op nieuwjaarsdag opgenomen waarbij de meest urgente zaken direct worden hersteld. In de eerste week van het nieuwe jaar krijgen ook de minder urgente zaken aandacht. Schade die is ontstaan door vandalisme of vernieling wordt zoveel mogelijk verhaald op de daders!

 

 

Dit wordt een uiteinde van NIX

 

Sinds 1 januari 2014 mag er alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar. Daarnaast mogen jongeren onder de 18 geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen en in de horeca. Dus ook tijdens de jaarwisseling is NIX de afspraak!

Ben je nog onder de 18 en heb je toch alcohol bij je? Dan kun je een boete krijgen. Dus ook als de fles of het blikje nog dicht is. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,- voor jongeren tot 16 jaar en € 90,- voor 16- en 17-jarigen. Verkopers van alcohol vragen naar je ID-kaart om de leeftijd te controleren en kunnen flinke boetes krijgen als ze toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

 

 

Meldingen

Ziet u een gevaarlijke situatie of iemand die iets vernielt? Meld dit dan.

 • Ziet u gevaarlijke of overlastsituaties in de openbare ruimte? Bel dan het Meldpunt van de gemeente Hardenberg: 14 0523. Tijdens de jaarwisseling beslist de dienstdoende piketcoördinator over de inzet.
 • Bij spoed, bijvoorbeeld als u getuige of slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk, belt u 112.
 • Heeft het geen haast, maar hebt u wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.
 • Wilt u anoniem blijven omdat u bijvoorbeeld bang bent voor vervelend reacties? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.